073-2051223 info@geodrones.co.il
שלבי הגידול

החקלאות המודרנית עברה כברת דרך ארוכה בשנים האחרונות כאשר יותר חקלאים מבינים את יתרונות החקלאות המדייקת ומשלבים את שיטותיה בגידולים שונים. אחת השיטות הטובות והמהירות, היא קבלת אינדקסים שונים, כגון NDVI המראים את מצב הגידול בשדה\מטע בצורה נוחה המאפשרת קבלת החלטות מושכלת ומהירה ע”י החקלאי או יועץ חקלאי.

ברשותינו מצלמות מולטיספקטרליות וכן מצלמות RGB ברזולוציה גבוהה המאפשרות לנו לספק לחקלאי דו”ח מדוייק לגידול. כאשר משלבים דו”ח כזה במערכות המיכון החדישות שמאפשרות ריסוס והשקייה משתנים ברחבי השדה, מביא הדבר להורדה בעלויות השקייה וריסוס וכן בגידול אחיד יותר בשדה והעלעת תפוקתו.

השקיית שדה
טרקטור מרסס בשדה