073-2051223 info@geodrones.co.il
בדיקת תשתיות עם באמצעות רחפן

אנו מספקים שירותי בדיקת תשתיות באמצעות רחפנים למגוון תחומים תעשיתיים כגון בנייה, פאנלים סולאריים, אנטנות סלולריות, תשתיות חשמל ועוד.

ישנם יתרונות רבים לשימוש ברחפנים לביצוע בדיקות אלו, כשהראשון והחשוב מביניהם הוא בטיחות – סיכון עובדים מצומצם למינימום בזמן שאנו יכולים לספק ללקוח וידאו HD בזמן אמת ותמונות ברזולוציה גבוהה מאוד לצורך בדיקה בשטח או במשרד מאוחר יותר.

ברשותנו מצלמות תרמיות המאפשרות בדיקת תשתיות חשמל, פאנלים סולאריים, נזילות מהאוויר וחקלאות מדייקת.

בדיקת קווי מתח גבוה באמצעות רחפן
בדיקות תרמיות של מבנים ופאנלים סולאריים באמצעות רחפן